Artykuły
Wszystkie artykuły »
Czym jest komputer?

Komputer jest urządzeniem elektrycznym, który umożliwia przetwarzanie informacji zapisanych w postaci ciągu cyfr lub sygnału ciągłego. Współcześnie trudno sobie wyobrazić, że pierwsze komputery miały olbrzymie rozmiary często zbliżone wielkością do pomieszczenia i pochłaniały w trakcie pracy ogromną ilość energii elektrycznej przy znacznie mniejszych możliwościach obliczeniowych. Dzisiejsze komputery mogą być maleńkie i przenośne a do ich zasilania wystarczy jedynie specjalna bateria. Rozwój technologii komputerowej pod koniec dwudziestego wieku sprawił, że ich możliwości są tak ogromne, że praktycznie nie ma dziedziny życia, w której by nie stanowiły jednego z najważniejszych narzędzi. Już pojawiły się pierwsze próby stworzenia funkcjonalnych komputerów optycznych, optoelektronicznych, molekularnych a nawet biologicznych, które mogą wykorzystywać specjalnie wypreparowane komórki nerwowe. Cechą charakterystyczną komputera jest możliwość wprowadzenia do ich pamięci specjalnego oprogramowania, które stanowi pewnego rodzaju instrukcję do wykonywania określonych czynności. Dla ułatwienia współdziałania kilku komputerów, które mogą korzystać z jednego oprogramowania, centralnej bazy danych, wspólnych urządzeń peryferyjnych a nawet przesyłać między sobą informacje w postaci poczty, komunikatów lub plików tworzona jest tak zwaną sieć komputerową. W budowie komputera najważniejszymi elementami jest procesor, pamięć Ram oraz urządzenia wejścia lub wyjścia, które wykorzystywane są do komunikowania się z urządzeniem. Procesor ma za zadanie wykonywanie obliczeń oraz sterowanie pracą całego urządzenia. Pamięć RAM, która występuje w postaci skomplikowanych układów scalonych przechowuje oprogramowanie oraz dane. Pierwszym urządzaniem elektrycznym, które stanowiło prototyp komputera był Z3 wyprodukowany w 1941 roku przez niemieckiego inżyniera Konrada Zuse. Był to pierwszy automatyczny komputer, który wykorzystywał podczas pracy zmienne oprogramowanie. Ważnym w historii rozwoju komputeryzacji stał się lampowy komputer Collossus, który w czasie II Wojny Światowej był wykorzystywany do łamania zaszyfrowanych informacji maszyny szyfrującej Enigma. Pierwsze elektroniczne urządzenie, które zostało stworzone w latach czterdziestych ubiegłego wieku ważyło trzydzieści ton i miało olbrzymie wymiary.

zarządzanie nieruchomościami katowice