Artykuły
Wszystkie artykuły »
Sieć komputerowa

We współczesnym świecie niemal każde przedsiębiorstwo lub zakład pracy korzysta z funkcjonalnego urządzenia jakim jest komputer. By określona grupa komputerów mogła ze sobą współpracować tworzy się tak zwaną sieć komputerową. Jej zadaniem jest odpowiednie połączenie by mogły między sobą wymieniać dane lub współdziałać. Sieć komputerowa zapewnia przede wszystkim korzystanie ze wspólnych narzędzi peryferyjnych. Dzięki niej nawet kilka komputerów może obsługiwać jedną drukarkę czy skaner. Najczęściej firmowe komputery połączone we wspólną sieć korzystają ze wspólnego oprogramowania i mają dostęp do centralnej bazy danych. Sieć umożliwia również przesyłanie informacji pomiędzy współdziałającymi komputerami w formie listów plików oraz korzystania wszelkiego rodzaju dostępnych komunikatorów. Podstawowa sieć komputerowa działa w oparciu o tak zwany serwer sieciowy. Jest nim komputer o ogromnej mocy oraz bardzo pojemnym podsystemie dyskowym, którego zadaniem jest przechowywanie wykorzystywanego oprogramowania oraz wszystkich danych użytkowników korzystających z sieci. Z serwerem połączone są komputery, które są użytkowane przez poszczególnych pracowników z zainstalowaniem oprogramowania sieciowego. Potocznie nazywane są terminalami lub klientami sieciowymi. Do wspólnych zasobów sieci komputerowej należą zainstalowane pogramy, baza danych oraz sprzęt peryferyjny. Osprzęt sieciowy stanowią z kolei wszelkiego rodzaju karty sieciowe, modemy czy routeru a także koncentratory, przełączniki oraz punkty dostępowe. Bardzo istotne zadania przy współdziałaniu komputerów sieci spełnia oprogramowanie sieciowe. Może ono występować w formie klient-serwer, host-terminal lub peer-to-peer. Możliwość współpracy komputerów dzięki wykorzystaniu sieci to idealne rozwiązanie w firmach, w których działalność opiera się głównie na użytkowaniu określonego oprogramowania. Żeby mogła ona odpowiednio spełniać swoje zadanie, nad jej pracą, konserwacją a także funkcjonalnością trzyma pieczę profesjonalista w dziedzinie komputeryzacji a nawet często informatyki. Administrator sieci konfiguruje ją i w razie potrzeby podłącza do niej kolejne terminale lub zmienia użytkowane oprogramowanie. Umożliwia dostęp oraz nadaje specjalne uprawnienia do pracy w określonej roli pracownikom korzystających z sieci komputerowej.

zarządzanie nieruchomościami katowice